hit counter code

Dongeng Kaasup Carita Anu Teu Kapaluruh Nu Ngarana

Loading...

Dongeng Kaasup Carita Anu Teu Kapaluruh Nu Ngarana

.

Asup kana wangun lancaran jeung ugeran. Patempatan anu jadi latarna mindeng tétéla gambaran kaayan baheula.

Loading...

SOAL PAS 2018 - BAHASA SUNDA XII | Other Quiz - Quizizz
SOAL PAS 2018 – BAHASA SUNDA XII | Other Quiz – Quizizz from quizizz.com

Téma, tema nyaéta ide, maksud atawa tujuan anu hayang dihontal ku pangarang dina hiji carita dongéng, anu baris. Dongeng sasakala atawa legenda mangrupa carita nu dipercaya ku sababaraha penduduk satempat. Hapunten nu kasuhun boh bilih aya ucap nu kirangh merenah, dina lepatna atuh mangrupi kabodoan anu teu kaasup amanat dina sajak di luhur.

Loading...

Elmu pangaweruh purbasari stu nyongcolang nepi ka kapake ku dalem dina nguruskeun.

Urang kedah jadi jalma anu kaasup bersih sadayana, sabab ngan bersih raga tapi hatena teu bersih mah nya percuma. Dongeng sasakala atawa legenda mangrupa carita nu dipercaya ku sababaraha penduduk satempat. Arjuna kawin ka subadra boga anak ngarana abimanyu. Ucap nu kapanggih dina naskah drama. Ari jalma anu magelarkeun carita pantun ilaharna disebut tukang pantun atawa juru pantun. Anu teu dipikahayang terus bisa kajadian. Teu lila raja nitah ka patih jeung senopati nyokot layang jamuskalimusada ti amarta, nu harita keur saenggeus batara kresna balik, teu lila batara kresna nu asli datang ka prabu yudistira, erek ahirna prabu yudistira carita kajadian nu tadi ka batara kresna. Home » dongeng sasakala » dongeng sasakala bahasa sunda, sangkuriang gunung tangkuban sangkuriang dibaturan ku hiji anjing nu ngaranna tumang, anjing eta lain sawajar anjing, nu ngadenge carita eta, dayang sumbi teras ngambek kacida, teu sadar akhirna dayang sumbi nakol. Dongeng kaasup carita anu teu kapaluruh nu ngarangna atawa sok disebut? Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang putri bernama purbasari. Kampung naga kaasup hiji pakampungan nu masarakatna masih nyekel deleg tali paranti titingal carita nu aya dina mite miboga latar waktu jaman baheula, anu ngandung carita ngeunaan alam d. Turun tumurunna jeung sumebarna tatalĕpa ku eara lisan. Elmu pangaweruh purbasari stu nyongcolang nepi ka kapake ku dalem dina nguruskeun. Acara anu sok di jejeran teh loba rupana , aya acara nu. Carita wayang anu dilalakonan ku cepot, dewala, jsb kaasup kana carita. Kaasup bagian nu pikaresepeun, lantaranumumnajuru pantunngagunakeun gaya basa babandingan anu lueu tur karikatural pikeun ngagambarkeun kajadian atawa kaayaanana. Dongeng téh ngaran salahsahiji golongan carita, dina wangun prosa (lancaran) sakapeung mah sok kaselapan bagian anu dikawihkeun, umumna parondok. Asup kana wangun lancaran jeung ugeran. Teu lila anjog ka hiji tempat anu aya kobakan cai, tempat pangguyangan badak anu jolna ti simpeureum jeung cikumpay. Saha nu teu apal ka salah sahiji juru dongeng kahot ti tatar sunda, ahmad sutisna atawa nu si rawing mangrupi carita rekaan yayat r, anu nyaritakeun salah sahiji jawara sunda adi luhung tapi ngarana oge jawara nu bebela kana kahadean, nya tos pasti si rawing teh bakal dimusuhan ku. Patempatan anu jadi latarna mideng. Naha ari ngaran maneh amin.??? Teu mikir jadi guru teh.!! Turun tumurunna jeung sumebarna tatalepa ku cara lisan. Nilik wanda jeung eusina dongeng teh kaasup rekaan baheula. Kresna langsung nitah ka gatotkaca. Tara kapaluruh saha pangarang atawa nu nyiptana. Munasabah upama dina kamekaranana timbul upama nililk kana eusina, carita pantun teh umumna ngabogaan pola nu sarua, nyeta ngalalakonkeun raja pajajaran, anu keur ngalegaan nagara anyar. Carita pantun tĕh kaasup sastra lisan. Teu ngeunaheun atuh pak, piraku ngaran jelema baskom.!! Boga batur deukeut ngarana santang, pamingpin nagri sancang, bangsa jin, lain bangsa manusa, nepi ka ulah nyampurkeun dongeng jeung carita enya.

Loading...

Loading...

Leave a Reply